CẤY GHÉP IMPLANT Archive

Cấy ghép Implant

Cấy ghép Implant

Cấy ghép Implant là gì?   Cấy ghép Implant là phương pháp thay thế chân răng đã mất bằng một trụ Titan (Implant).  Implant được  cắm vào xương hàm, sau đó bác sĩ sẽ gắn 1 trụ phục hình Abutment lên trụ kim …
Cấy ghép

Cấy ghép

GIỚI THIỆU: - Hàn răng bằng sứ về bản chất chính là Inlay và Onlay, mà trước kia mới chỉ làm được bằng kim loại – có thể dùng để thay thế cho phương pháp hàn răng, trám răng thông thường nhưng …