NẮN CHỈNH RĂNG Archive

Nắn chỉnh răng

Nắn chỉnh răng

Bạn sẽ được chỉnh răng bằng phương pháp gắn mắc cài cố định kết hợp nhổ răng. Bạn sẽ phải nhổ 4 cái răng: 2 cái hàm trên – 2 cái hàm dưới – để lấy khoảng trống kéo cái răng cửa …