NẮN CHỈNH RĂNG Archive

18-01

Nắn chỉnh răng

Bạn sẽ được chỉnh răng bằng phương pháp gắn mắc cài cố định kết hợp nhổ răng. Bạn sẽ phải nhổ 4 cái răng: 2 cái hàm trên – 2 cái hàm dưới – để lấy khoảng trống kéo cái răng cửa …